Договор за сътрудничество подписаха ректорите на Националната спортна академия „Васил Левски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“

Договор за сътрудничество подписаха ректорите на Националната спортна академия „Васил Левски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“. С този акт генерал-майор д-р Груди Ангелов и проф. Николай Изов скрепиха дългогодишното отлично сътрудничество между двете институции и регламентираха отношенията и дейностите за следващите няколко години в образователната и научно-изследователската работа. На официалната церемония освен ректорите присъстваха и представители на ръководствата на двете висши училища.

ВА и НСА обединяват усилията си за сътрудничество в експертната и информационната работа и в подготовката на специалисти (бакалаври, магистри, специализанти, дипломанти, докторанти). Научноизследователската работа ще се състои в организиране на научни сесии, семинари, симпозиуми, конференции и конгреси.

Тази инициатива е в подкрепа на усилията на двете висши училища за изграждане на единно европейско образователно и научно-изследователско пространство.

Успех на академичните екипи, които ще работят за реализирането на тази съвместна инициатива!