Споделяме Позиция на НПСС във връзка с обучението във висшите училища

Уважаеми студенти и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

споделяме с Вас Позиция на НПСС във връзка с обучението във висшите училища!

Четете тук!