Новоназначени офицери във Военна академия „Г. С. Раковски“

В тържествена обстановка днес началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов представи новоназначените офицери в Академията : полковник Пламен Белчев – началник на отдел „Офис на началника на Военна академия“ и връчи пагоните на повишения в звание „подполковник“ – майор Юлиян Михайлов – старши помощник-началник на отдел „Сигурност на информацията“!

Добре дошли във Военна академия, колеги!

Здраве и успехи занапред Ви желаем!