Стратегически преглед

Category

Дейност по стратегическия преглед на отбраната на Република България

За провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната На основание чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, чл. 22, т. 14 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл....
Read More
На 26.03.2019 година от 09.00 ч.,  в аула "Раковски" на Военна академия "Г. С. Раковски" се проведе семинар за методическо обучение на Междуведомствената експертна група за провеждане на стратегическия преглед на сигурността и отбраната.
Read More
Политико-военната група (ПВГ) за провеждане на Стратегическия преглед на отбраната проведе първото си заседание под председателството на заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов. Основни цели на заседанието бяха да се представи създадената нормативна рамка и основните задачи на Прегледа, както и да се обсъдят предложенията относно функционалните области, отговорните структури и сроковете на изпълнение на дейностите...
Read More