Стратегически преглед

  • Решение № 26 от 18.01.2019 г. на Министерски съвет

    За провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната На основание чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, чл. 22, т. 14 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл.…

  • Семинар за подготовка на Междуведомствената експертна група

    На 26.03.2019 година от 09.00 ч.,  в аула „Раковски“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе семинар за методическо обучение на Междуведомствената експертна група за провеждане на стратегическия преглед на сигурността и отбраната.

  • Проведе се първото заседание на Политико-военната група за провеждане на Стратегически преглед на отбраната

    Политико-военната група (ПВГ) за провеждане на Стратегическия преглед на отбраната проведе първото си заседание под председателството на заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов. Основни цели на заседанието бяха да се представи създадената нормативна рамка и основните задачи на Прегледа, както и да се обсъдят предложенията относно функционалните области, отговорните структури и сроковете на изпълнение на дейностите…