Предстоящи събития

  • Покана за участие в Национална научна конференция

    Покана за участие в Национална научна конференция

    ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ П О К А Н А за участие в национална научна конференция Уважаеми колеги, за отбелязване на 110-та годишнина от Балканските войни (1912 – 1913 г.), Военна академия „Георги Стойков Раковски“ организира национална научна конференция на тема: „БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 – 1913) – ГЕРОИЗЪМ И ТРАГИЗЪМ“. Време: 15 юни 2023 […]

  • Покана за участие в научна сесия на Факултет „Командно-щабен“

    Покана за участие в научна сесия на Факултет „Командно-щабен“

    ОРГАНИЗАЦИОННИЯT КОМИТЕТ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН” НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С.РАКОВСКИ” Ви кани да участвате в НАУЧНАТА СЕСИЯ НА ФАКУЛТЕТА „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ“, която ще се проведе на 27 септември 2023 г. в зала „Полковник Борис Дрангов” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” НАУЧНИ СЕКЦИИ НА СЕСИЯТА Технически […]