Без категория

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология в научна секция  „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Изборът ще се състои на 30.03.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. […]

 • Възможни случаи на измами с квартири за студенти, които пътуват по програмата „Еразъм+“ в Испания и Италия

  Възможни случаи на измами с квартири за студенти, които пътуват по програмата „Еразъм+“ в Испания и Италия

  Уважаеми колеги, Във връзка с постъпили сигнали за измами с предлагани квартири на студенти, реализиращи мобилност в Испания и Италия, насочваме вниманието Ви към следните превантивни мерки, които Вие или участникът в мобилност може да прилагате: Информирайте заминаващите студенти за необходимостта да имат договор за наем, където ясно да са описани условията на ползване, наем, […]

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 11.10.2022 г. от 14:00 часа […]

 • Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Настоящият доклад е четвърти етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2022. Използвана е „Методиката за анализ и оценка на кризи от пандемичен характер“, която е разработена при изпълнение на втория етап от проекта с резултат – доклад „Въздействие на противопандемичните […]

 • Учебно посещение на Националния университет по отбрана на Пакистан

  Учебно посещение на Националния университет по отбрана на Пакистан

  На 14 юни 2022 г. на посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ с учебна цел беше делегация от Националния университет по отбрана на Ислямска република Пакистан, ръководена от комодор Рашид Махмуд, представител на ръководството на университета. Целта на визитата е запознаване с отбранителната политика на Република България и развитието на въоръжените сили. Началникът на […]

 • Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Настоящият доклад е трети етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2021. При неговото изготвяне е използвана „Методиката за анализ и оценка на кризи от пандемичен характер“, която е разработена при изпълнение на втория етап от проекта с резултат – доклад […]

 • График за провеждане на изпитите STANAG 6001 по Френски език

 • MOODLE – Документация

  Уважаеми колеги, системата MOODLE дава огромни възможности. С цел да подпомогнем вашата, а и нашата работа, публикуваме пълното съдържание на уроците на английски език. Ако вашитв предпочитания са да ползвате документация на български език, ние можем да предоставим доста богата библиотека с такива материали. Материалите на английски са на линка по-долу. https://docs.moodle.org/311/en/Table_of_Contents

 • Обява за вакантна академична длъжност „асистент“

  Обява за вакантна академична длъжност „асистент“

  Обява за вакантна академична длъжност „асистент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“  – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-750/30.08.2021 г. на Министъра на отбраната […]