Категория: Без категория

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 11.10.2022 г. от 14:00 часа […]

 • Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Настоящият доклад е четвърти етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2022. Използвана е „Методиката за анализ и оценка на кризи от пандемичен характер“, която е разработена при изпълнение на втория етап от проекта с резултат – доклад „Въздействие на противопандемичните […]

 • Учебно посещение на Националния университет по отбрана на Пакистан

  Учебно посещение на Националния университет по отбрана на Пакистан

  На 14 юни 2022 г. на посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ с учебна цел беше делегация от Националния университет по отбрана на Ислямска република Пакистан, ръководена от комодор Рашид Махмуд, представител на ръководството на университета. Целта на визитата е запознаване с отбранителната политика на Република България и развитието на въоръжените сили. Началникът на […]

 • Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

  Настоящият доклад е трети етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2021. При неговото изготвяне е използвана „Методиката за анализ и оценка на кризи от пандемичен характер“, която е разработена при изпълнение на втория етап от проекта с резултат – доклад […]

 • График за провеждане на изпитите STANAG 6001 по Френски език

 • MOODLE – Документация

  Уважаеми колеги, системата MOODLE дава огромни възможности. С цел да подпомогнем вашата, а и нашата работа, публикуваме пълното съдържание на уроците на английски език. Ако вашитв предпочитания са да ползвате документация на български език, ние можем да предоставим доста богата библиотека с такива материали. Материалите на английски са на линка по-долу. https://docs.moodle.org/311/en/Table_of_Contents

 • Обява за вакантна академична длъжност „асистент“

  Обява за вакантна академична длъжност „асистент“

  Обява за вакантна академична длъжност „асистент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“  – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-750/30.08.2021 г. на Министъра на отбраната […]

 • Открит нов документ за нашия патрон Георги Стойков Раковски, представен на научна конференция

  Открит нов документ за нашия патрон Георги Стойков Раковски, представен на научна конференция

  Млад историк от Русенско откри неизвестен документ за Г.С.Раковски Новината четете тук.

 • Картички от старите албуми на нашата Военна академия

  Картички от старите албуми на нашата Военна академия

  1900 – 1903 1906 – 1907 1911