Офис

Category

Различни мероприятия и връзки с обществеността

За магистърските и бакалавърските програми на Военна академия „Г.С.Раковски“, за интереса към сигурността и отбраната сред българските студенти , и още…. – полковник доц. д-р Димитър Ташков, заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия „Г.С.Раковски“, гост в предаването „Смарт час“ с водещ Живка Попатанасова. Приятно гледане!
Read More
Срещата е във връзка с предстоящо през месец март посещение на слушатели от Командно-щабния колеж на Бундесвера във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Read More
Господин Майнети бе запознат с мисията, функциите и задачите на Военна академия „Г. С. Раковски“. Обсъдени бяха направленията за сътрудничество в областта на висшето образование и проекти между България и Франция.
Read More
Изпит-тест по дисциплината „Мениджмънт на сектора за сигурност“, проведен от полковник доц. д-р Тотко Симеонов – началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.
Read More
Изпит-тест по дисциплината „Стратегическо лидерство“, проведен от гл. ас. д-р Анна Вълканова и майор ас. Катерина Джуркова. Изпит-тест по дисциплината „Трудова и организационна психология“, проведен от полковник доц. д-р Димитър Димитров.
Read More
Изпит по дисциплината „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, проведен от декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доц. д-р Г. Димов. Изпит-тест по дисциплината „Национална и международна сигурност“, проведен от професор д-р Наталия Бекярова. Успех, колеги! Изпит -тест по дисциплината „Национална и международна сигурност“, проведен от професор д-р Николай Слатински. Успех,...
Read More
Занятията със слушателите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по специалност Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили (СРОВС) продължават във Военна академия „Г. С. Раковски“. Офицерите-специализанти, обучаващи се в Стратегически курс – редовна форма във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“започнаха занятията си още в първата седмица на...
Read More
1 58 59 60 61 62 72