Конкурси

Category

Конкурси за хабилитирани длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини: „Командване и управление във ВМС“, „Бойна поддръжка и осигуряване на...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело” за преподаване на учебните дисциплини: „Национална и международна сигурност” и „Анализ на кризи и конфликти“ за нуждите на катедра „Военна и езикова подготовка” на филиал...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело” за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на стратегическото военно разузнаване, „Изграждане и ръководство на лица-източници на информация“ и „Особености в дейността на стратегическото агентурно разузнаване“...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини: „Съвместни операции“, „Оперативно изкуство в многонационални и съвместни операции“, „Операции...
Read More
1 5 6 7