Конференции

  • Годишна научна конференция на Военна академия с международно участие

    Годишна научна конференция на Военна академия с международно участие

    Темата на предстоящия годишен научен форум на Военна академия е: „Споделена устойчивост в Югоизточна Европа“. Тематиката е особено актуална в контекста на военните действия в Черноморския регион, както и в желанието на държави в региона да се присъединят към икономически и отбранителни съюзи. Научната конференция на тема „Споделена устойчивост в Югоизточна Европа“, чийто организатор и…

  • Покана за участие в Национална научна конференция

    Покана за участие в Национална научна конференция

    ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ П О К А Н А за участие в национална научна конференция Уважаеми колеги, за отбелязване на 110-та годишнина от Балканските войни (1912 – 1913 г.), Военна академия „Георги Стойков Раковски“ организира национална научна конференция на тема: „БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 – 1913) – ГЕРОИЗЪМ И ТРАГИЗЪМ“. Време: 15 юни 2023…