Конференции

  • Покана за участие в Национална научна конференция

    Покана за участие в Национална научна конференция

    ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ П О К А Н А за участие в национална научна конференция Уважаеми колеги, за отбелязване на 110-та годишнина от Балканските войни (1912 – 1913 г.), Военна академия „Георги Стойков Раковски“ организира национална научна конференция на тема: „БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 – 1913) – ГЕРОИЗЪМ И ТРАГИЗЪМ“. Време: 15 юни 2023 […]