Книги, монографии, учебници

 • Стратегическо ръководство на Българската народна армия (1955 – 1991)

  Стратегическо ръководство на Българската народна армия (1955 – 1991)

  Автор: Калин Ранчев Настоящата книга е на основата на теоретично изследване, осъществено в рамките на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, със заглавие „Стратегическото ръководство на Българската армия в условията на блоковото противопоставяне (1955 ‒ 1991 г.)“. В книгата, на базата на защитения дисертационен труд, са разгледани отделни аспекти от дейността…

 • Определяне и оценка на боеспособността на тактическите формирования от сухопътните войски

  Определяне и оценка на боеспособността на тактическите формирования от сухопътните войски

  Автор: Ивайло Хинов В основата на книгата е дисертационен труд на тема „Влияние на боеспособността на тактическите формирования от Сухопътни войски върху вземането на решение“. Изследваните въпроси са структурирани в три глави, които последователно описват общите теоретични постановки – същността на понятието „боеспособност“, основните фактори на боеспособността и нейната връзка с бойната мощ, бойния потенциал…

 • България във фокуса на хибридните заплахи от Русия

  България във фокуса на хибридните заплахи от Русия

  Автор: Вася Василев Хибридна заплаха е широко използван термин във военнополитическата лексика след 2014 г.. Негово олицетворение е намесата на Русия в обществените процеси на Украйна и анексирането на полуостров Крим без да е осъществена силова агресия срещу страната. Вредните хибридни въздействия срещу държавни и недържавни участници в същия контекст дават основания за преосмисляне на…

 • Поддръжка и осигуряване на формированията от Военноморските сили при участие в операции

  Поддръжка и осигуряване на формированията от Военноморските сили при участие в операции

  Автор: Тодор Димитров Учебникът съдържа материал с основни насоки за същността на поддръжката и осигуряването на формированията от ВМС при участие в операции в национален, а в някаква степен и в коалиционен формат, в мирно и военно време, което пряко кореспондира със сигурността и отбраната на страната. Предназначен е за слушатели от специализация Военноморски сили…

 • Въздействие и ефекти в съвместните операции

  Въздействие и ефекти в съвместните операции

  Автори: Атанас Атанасов, Радослав Чалъков Връзката между процеса на съвместно определяне на целите с желаните ефекти и оттам с изпълняваните задачи за поддържане на плана на операцията, поставя ударението върху повишаване на способността да се въздейства върху поведението на противника и/или способностите му чрез интегрирано прилагане на ударната и огневата мощ на съвместните сили, или…

 • Формиране и разбиране на намерението на командира – теоретични основи

  Формиране и разбиране на намерението на командира – теоретични основи

  Автори: Емил Енев Двусмисленият, динамичен, променлив, многостранен и често свързан със силово противопоставяне характер на съвременната оперативна среда поражда необходимост от разчитане на изцяло нова концепция за операциите на въоръжените сили, които в продължение на десетилетия са се обучавали да водят много ограничен, режисиран в определени рамки конфликт между симетрични, като начини на противодействие, противници.…

 • РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНАТА СИСТЕМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНАТА 

  РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНАТА СИСТЕМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНАТА 

  Автор: Петър Стоилов Настоящата книга е на основата на теоретично изследване, осъществено в рамките на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, и носи заглавието на темата на самата дисертация. Разкрити са важни моменти от анализа на развитието и състоянието на административноправната система за управление на отбраната (в частност Министерство на отбраната…

 • Оценка на бойните загуби

  Оценка на бойните загуби

  Автор: Радослав Чалъков Оценката на бойните загуби може да бъде трудна задача – особено ако военният конфликт е хаотичен и безкомпромисен, заради дезинформация, сложност на терена, ограничен достъп до информация и други фактори. Затова е важно да се използват надеждни източници и методики за събиране на информация и оценка на бойните загуби. Точното определяне на…

 • Аспекти на здравословните и безопасни условия на труд във въоръжените сили на Република България

  Аспекти на здравословните и безопасни условия на труд във въоръжените сили на Република България

  Автори: Димитър Велчев, Димитър Кирилов Дисциплината „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ) се занимава с превенцията на злополуките, професионалните увреждания и болести, както и със защитата и промоцията на здравето на работещите. Като система от научни знания, ЗБУТ има своята цел, задачи, обект и предмети за изучаване, средства за познание и принципи, които следва…