Книги, монографии, учебници

 • Поддръжка и осигуряване на формированията от Военноморските сили при участие в операции

  Поддръжка и осигуряване на формированията от Военноморските сили при участие в операции

  Автор: Тодор Димитров Учебникът съдържа материал с основни насоки за същността на поддръжката и осигуряването на формированията от ВМС при участие в операции в национален, а в някаква степен и в коалиционен формат, в мирно и военно време, което пряко кореспондира със сигурността и отбраната на страната. Предназначен е за слушатели от специализация Военноморски сили…

 • Въздействие и ефекти в съвместните операции

  Въздействие и ефекти в съвместните операции

  Автори: Атанас Атанасов, Радослав Чалъков Връзката между процеса на съвместно определяне на целите с желаните ефекти и оттам с изпълняваните задачи за поддържане на плана на операцията, поставя ударението върху повишаване на способността да се въздейства върху поведението на противника и/или способностите му чрез интегрирано прилагане на ударната и огневата мощ на съвместните сили, или…

 • Формиране и разбиране на намерението на командира – теоретични основи

  Формиране и разбиране на намерението на командира – теоретични основи

  Автори: Емил Енев Двусмисленият, динамичен, променлив, многостранен и често свързан със силово противопоставяне характер на съвременната оперативна среда поражда необходимост от разчитане на изцяло нова концепция за операциите на въоръжените сили, които в продължение на десетилетия са се обучавали да водят много ограничен, режисиран в определени рамки конфликт между симетрични, като начини на противодействие, противници.…

 • РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНАТА СИСТЕМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНАТА 

  РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНАТА СИСТЕМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНАТА 

  Автор: Петър Стоилов Настоящата книга е на основата на теоретично изследване, осъществено в рамките на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, и носи заглавието на темата на самата дисертация. Разкрити са важни моменти от анализа на развитието и състоянието на административноправната система за управление на отбраната (в частност Министерство на отбраната…

 • Оценка на бойните загуби

  Оценка на бойните загуби

  Автор: Радослав Чалъков Оценката на бойните загуби може да бъде трудна задача – особено ако военният конфликт е хаотичен и безкомпромисен, заради дезинформация, сложност на терена, ограничен достъп до информация и други фактори. Затова е важно да се използват надеждни източници и методики за събиране на информация и оценка на бойните загуби. Точното определяне на…

 • Аспекти на здравословните и безопасни условия на труд във въоръжените сили на Република България

  Аспекти на здравословните и безопасни условия на труд във въоръжените сили на Република България

  Автори: Димитър Велчев, Димитър Кирилов Дисциплината „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ) се занимава с превенцията на злополуките, професионалните увреждания и болести, както и със защитата и промоцията на здравето на работещите. Като система от научни знания, ЗБУТ има своята цел, задачи, обект и предмети за изучаване, средства за познание и принципи, които следва…

 • Предизвикателства пред развитието на военнообразователната система в България

  Предизвикателства пред развитието на военнообразователната система в България

  Автори: Дилян Марков, Радослав Чалъков Националната сигурност на страната може да се раздели на специфични проблемни области с политически, икономически, социални, етнически, духовни, военни, информационни и екологични компоненти. Всяка една от тях, индивидуално или във взаимодействие с другите, чрез влиянието на редица фактори, може да бъде критична за националната сигурност. Общото по между им е…

 • Архитектури и средства за описание на системи

  Архитектури и средства за описание на системи

  Автори: Иван Христозов, Веселина Гагъмова В учебника е представена методика за разработка и описание на системи c използване на средства за визуално моделиране Enterprise Architect (EA) на основа на унифицирания език за моделиране Unified Modeling Language (UML). Препоръките и примерите на методиката са насочени към проекти за създаване на системи за сигурността и отбраната и…

 • Извършване на марш, транспортиране и придвижване на формированията от Сухопътни войски и разполагане в район

  Извършване на марш, транспортиране и придвижване на формированията от Сухопътни войски и разполагане в район

  Автори: Калин Градев, Ивайло Хинов Основна цел за разработването на пособие „Извършване на марш, транспортиране и придвижване на формированията от Сухопътни войски и разполагане в район“ е възможността за представяне на съвременните аспекти на проблематиката, свързани с организация, планиране и прилагане на марш, транспортиране и придвижване на формированията от Сухопътни войски и разполагане в район.Теоретичните…