ДДОЕПК

Category

Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация

Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”. Срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 27 май 2019 г.
Read More
На 23.04.2019 г. от 9:00 часа в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ше се проведе тест ALCPT (American Language Course Placement Test) за определяне нивото на владеене на английски език.
Read More
За времето от 22.04 до 28.06.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе курс по френски език – модул 1, за начинаещи. В отговор на високата служебна натовареност на служителите беше въведена нова форма на обучение без откъсване от служебните задължения. Занятията ще се провеждат в дните понеделник, сряда и...
Read More
Тренировъчната дейност на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се състои в използване на различни системи за моделиране и симулиране. Участие в обучението на слушатели и специализанти от ВА чрез организиране и провеждане на КПКЩУ, проиграване на варианти за решения, щабни тренировки;Участие в национални и многонационални КПКЩУ на държавното и военно ръководство за проверка...
Read More
В Департамента се провеждат специализирани курсове за следдипломна длъжностна и целева квалификация, щабни компютърно-подпомагани учения и тренировки, с което се дава основна военно – практическа подготовка за работа в многонационални формирования и щабове на НАТО, ЕС или коалиционни структури и за участие в техни операции, и мироопазващи мисии на ООН. Основната учебна и тренировъчна дейност...
Read More
Предстоящи курсове по английски език: От 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. – второ ниво От 07.05.2019 г. до 31.05.2019 г. – трето ниво
Read More
От 01.04.2019 г. до 24.04.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе курс по френски език с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подичение на министъра на отбраната и Българската армия.
Read More
Това е проба за статия в категорията „Прием на студенти“
Read More
Пилотен тест по STANAG 6001 За периода от 25.03.2019 г. до 27.03.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе извънреден пилотен изпит за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационното споразумение STANAG 6001.
Read More
1 2