Събития от академичния живот

Новини от Военна академия „Г. С. Раковски“

Другите за нас – полковник доц. д-р Димитър Ташков, заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия „Г.С.Раковски“, гост на Bloomberg TV Bulgaria

За магистърските и бакалавърските програми на Военна академия „Г.С.Раковски“, за интереса към сигурността и отбраната сред българските студенти , и още…. – полковник доц. д-р Димитър Ташков, заместник-началник по учебната...

Подполковник Кристиан Цизе – аташе по отбраната на Федерална Република Германия в Румъния, посети Военна академия „Г. С. Раковски“

Срещата е във връзка с предстоящо през месец март посещение на слушатели от Командно-щабния колеж на Бундесвера във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Директорът на Франкофонския институт по мениджмънт и администрация Никола Майнети посети Военна академия „Г. С. Раковски“

Господин Майнети бе запознат с мисията, функциите и задачите на Военна академия „Г. С. Раковски“. Обсъдени бяха направленията за сътрудничество в областта на висшето образование и проекти между България и...

Изпитите със студентите-първокурсници (дистанционна форма на обучение), учещи в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“ продължават

Изпит-тест по дисциплината „Мениджмънт на сектора за сигурност“, проведен от полковник доц. д-р Тотко Симеонов – началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.

Продължават изпитите със студентите-първокурсници (задочно обучение), учещи в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“

Изпит-тест по дисциплината „Стратегическо лидерство“, проведен от гл. ас. д-р Анна Вълканова и майор ас. Катерина Джуркова. Изпит-тест по дисциплината „Трудова и организационна психология“, проведен от полковник доц. д-р Димитър...

Започнаха изпитите със студентите-първокурсници (задочно обучение), учещи в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“

Изпит по дисциплината „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, проведен от декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доц. д-р Г. Димов. Изпит-тест по дисциплината „Национална и...

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ занятията по специалност СРОВС започнаха още в първата седмица на новата 2020-та година и продължават

Занятията със слушателите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по специалност Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили (СРОВС) продължават във Военна академия „Г. С. Раковски“. Офицерите-специализанти, обучаващи се...
1 9 10 11 12 13 24