Събития от академичния живот

Новини от Военна академия „Г. С. Раковски“

Комуникация с началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов по време на Извънредното положение

Приемните дни на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов през март и април са отменени заради Извънредното положение в страната, но можете да отправите Вашите...

Спиране на сроковете по процедури съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и Закона за висшето образование до отмяна на извънредното положение

На основание Указ № · 71 на Президента на Република България, издаден в София на 23 март 2020 г., в ,,Държавен вестник“ (извънреден брой 28 от 24.03.202 г.) е обнародван...

Видеоконферентна връзка със слушателите от специализация „Сухопътни войски“

Видеоконферентна връзка (с провеждане на занятие по учебната дисциплина „Използване на формированията при сухопътните операции“) между полковник доцент д-р Петър Маринов – преподавател във факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г....

Днешният ден от дистанционната форма на обучение със слушателите от специализация „Логистика“

Днешният ден от дистанционната форма на обучение със слушателите от специализация „Логистика“ е посветен на занятия по учебнатата дисциплина „Организация на поддръжката на въоръжението и бойните припаси“. Началникът на катедра...

Военна академия ще приеме допълнения в правилниците на съветите на първичните, основните звена и Академичния съвет във връзка с тяхното дистанционно провеждане

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия, Опазването на здравето Ви е първостепенна наша грижа. Обявеното извънредно положение налага вземане на решения, свързани с изпълнение на указанията на...

Лекция в дистанционна форма проведе днес подполковник д-р Георги Маринов

Лекция в дистанционна форма проведе днес подполковник д-р Георги Маринов, главен асистент в катедра “Логистика” на факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Обучаемите са от учебна група по...

Мерки във Военна академия „Г. С. Раковски“ за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

След проведено обсъждане на актуалната ситуация през последните дни, с поредна Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов с № СИ29-РД02-210/16.03.2020 г. за ограничаване...

„Практическо ръководство за работа с платформата за дистанционно обучение BlackBoard“ от подполковник Георги Маринов

Уважаеми студенти и преподаватели, заповядайте това „Практическо ръководство за работа с платформата за дистанционно обучение BlackBoard“. Учебното помагало е на сайта на Военна академия „Г. С. Раковски“. Благодарение на подполковник...

Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ се обръща към всички свои служители

Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“, като взе предвид създалата се ситуация с обявената от СЗО пандемия и въведеното в Република България извънредно положение вчера, се обръща към всички...
1 2 3 19