Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна проект „Нови умения – нови възможности“

Обучение по професия „Оператор на компютър“, проект „Нови умения – нови възможности“ започна във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.
Професионалното обучение се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), съгласно сключеното споразумение с Военна академия „Г. С. Раковски“.
Академията предоставя своите отлично оборудвани кабинети и методическа помощ за провеждане на обучението, като на част от успешно завършилите обучаеми ще бъде предоставена възможността да усъвършенстват своите умения и да придобият практически опит като стажанти в административните структури на Военна академия „Г. С. Раковски“.