Новооткрити кабинети във Военна академия

Открит е нов кабинет за изпитване съгласно стандартизирано споразумение на НАТО STANAG 6001  

Новият кабинет разполага с 20 работни места за обучаемите и 1 работно място за преподавателя с пулт за управление. В четирите ъгъла на залата има разположени камери за наблюдение и записване на видео и звук.

Специално за провеждане на изпитите по английски език се използва специализиран софтуер „Компютърен тест по английски език“, който който позволява електронно тестване на компонентите: „четене“, „слушане“ и „писане“, а с откриването на този кабинет и при свързването му с подобни кабинети в останалите военни училища изпитът ще може да се провежда онлайн и за компонента „говорене“.

За недопускане на слаба интернет връзка, която може да попречи на изпитваните е предоствен 10 гигабита интернет от „Национална изследователска мрежа“, благодарение на която кабинетът може да се свързва за нуждите на учебния процес и с отворени бази данни на европейските учени. 

Освен това, в него ще се провеждат и курсове.  Например, катедра „Езиково обучение“ завърши проект по „Еразъм+“, в който бе разработен хибриден курс по английски език, съвместно с Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на Швеция. Той е достъпен от платформата https://helpsec.eu/

Във факултет „Командно-щабен“ бе открит и специализиран кабинет  „Съвместен таргетинг“.  Подполковник д-р Радослав Чалъков и подполковник д-р Андон Андонов запознаха аудиторията с мисията, целите, задачите, постигнатите резултати и визията за развитие на обучението и квалификацията в областта на съвместния таргетинг.