Нова организация на всекидневието и учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 28 февруари 2022

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители, препубликуваме основната част от текста на последната заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“, влизаща в сила от 28 февруари.

Във връзка с облекчаването на мерките в страната, като бяха взети предвид желанията на нашите студенти, се въвежда следната организация на всекидневието и учебния процес:

  • Студентите в редовна форма и всички обучаеми военнослужещи започват с присъствени занятия;
  • Студентите в задочна форма на обучение могат да избират между присъствено или обучение в онлайн-среда – според волеизявлението си;
  • Студентите в дистанционна форма на обучение изчакват указания – според развитието на ситуацията през март;
  • Курсовете започват присъствено за всички обучаеми, без провежданите в дистанционна форма.

Напомняме на студентите, отговорници на всяка от учебните групи: до вторник, 22 февруари да предадат информацията за броя на колегите си, които са със и без сертификат; присъствено или онлайн (само за задочниците) – на организаторите на учебния процес в двата факултета:

ФНСО: телефон️ 02/92 26 578 – на г-н Николай Гегов.

ФКЩ: телефон️ 02/ 92 26 594 – на г-жа Мина Киркова.

Влизане в района на Академията – след представяне на западния и южния вход на един от следните документи*:

  • Валиден цифров COVID-сертификат на ЕС за поставена бустерна доза (реваксинация) – валиден от датата на поставяне;
  • Валиден цифров COVID-сертификат на ЕС за незавършен, завършен ваксинационен курс и за поставена бустерна доза при еднодозови и двудозови ваксини, издаден от друга държава-членка на ЕС;
  • Сертификат за преболедуване на COVID-19 до 1 (една) година от първия положителен PCR тест;
  • Документ за наличие на антитела – не по-късно от 9 (девет) месеца от датата на издаване;
  • Документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането изследване по метода на полимерно-верижна реакция (PCR) тест за COVID-19, или от бърз антигенен** тест, проведен до 48 часа преди влизане.

Занятията ще се провеждат при 50% натовареност на залите, като се изключва смесването на учебни групи.

Във всяко закрито помещение, обучаемите са с поставена защитна маска на лицето, като отговорност за това носи съответният преподавател. Проветрява се всяко междучасие през хладните дни, а прозорците стоят отворени през топлите.

Столът и лавката ще работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Доставени са още вендинг-машини за кафе – във фоайето на зала „Тържествена“ и след входа на ИПИО (там има и нова машина за пакетирани закуски). Заредени са и онези, налични на всеки от етажите.

Поставени са още повече пейки за почивка на открито.

При събиране на повече от 2 лица на едно място на открито, да се спазва физическа дистанция от поне 2 метра.

Допуска се влизането на външни лица в района на Академията, но само с разрешение на НВА.

Съгласуването на документите и кореспонденцията ще става в електронния документооборот. Ограничава се движението на служители между отделните сгради.

Началникът на отдел „Логистично осигуряване“ снабдява с дезинфектанти Академията и организира почистването на помещенията на всеки етаж.

Уважаеми служители, преподаватели, слушатели и студенти,

Бъдете здрави, помагайте на близките си вкъщи и използвайте времето си целенасочено!

Ученолюбиви випускници, консултирайте с научните си ръководители разработването на дипломните си работи – времето минава бързо!

Здравето на всеки от нас е приоритет!


* Лица, които имат медицински противопоказания за поставяне на ваксина и притежават документ за това, не са преболедували, нямат антитела, представят PCR или антигенни тестове на 3 или 2 дни.

** Изчаква се решение на МОН относно предоставяне на безплатни антигенни тестове на студентите в редовна форма на обучение.