Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се въвежда нова организация на всекидневието и учебния процес от 28 март 2022 година

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“!

Във връзка с облекчаването на мерките в страната и намаляването на заболелите, като бяха взети предвид желанията на нашите студенти, със заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев се въвежда следната организация на всекидневието и учебния процес – от 28 март 2022:

  • Изцяло присъствени занятия за всички обучаеми военнослужещи и за студентите в редовна форма;
  • В онлайн-среда – за студентите в задочна и в дистанционна форма на обучение;
  • Лекциите и занятията да се провеждат при 50% заетост на помещенията.

Влизане в района на Академията – свободно, БЕЗ представяне на „Зелен сертификат“ или резултат от тест.

Във всяко закрито помещение, обучаемите да са с поставена защитна маска на лицето. Проветрява се всяко междучасие през хладните дни, а прозорците стоят отворени през топлите.

Столът и лавката ще работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

На Ваше разположение са вендинг-машините за кафе и машините за пакетирани закуски – на всеки от етажите.

Ползвайте увеличения брой пейки за почивка на открито!

Уважаеми служители, преподаватели, слушатели и студенти,

Бъдете здрави, помагайте на близките си вкъщи и използвайте времето си целенасочено!

Ученолюбиви випускници, продължавайте разработването на дипломните си работи – времето минава бързо!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ДА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО!