Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна поредния нов курс

От новата учебна 2022/2023 г. в учебните планове на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ е включен задължителен нов модул “Съвместен таргетинг процес“. Водещи преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски“ са подполковник д-р Радослав Чалъков и майор д-р Андон Андонов, преминали обучение в Училището на НАТО в Оберамергау, ФРГ. Тематиката е актуална, а процесът на съвместен таргетинг се прилага от всички държави членки на НАТО. 

    За да придобият обучаемите по-задълбочени знания за процеса и неговото прилагане в операциите, като гост-лектор в началото на курса беше поканен полковник Васил Варсанов – началник на сектор в командването на Сухопътните войски, който представи лекция-дискусия на тема ,,Сухопътният таргетинг в операциите“.