Нов доцент в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на Академията

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе заключителното заседание на научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за военнослужещ за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ във факултет „Командно-щабен“.

След изпълнение на процедурата и представяне на тема „Ограничения, допускания и критерии за успех при използване на формирования от въоръжените сили за овладяване и преодоляване на последствията от промишлени аварии“, журито с председател полковник професор доктор Георги Георгиев – началник на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“, класира и предлага кандидата подполковник главен асистент доктор Иван Марков да заеме академичната длъжност „доцент“.

ДА МУ Е ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ МУ НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!