Конференция „Новият европейски Баухаус – възможностите за действия на национално ниво“ се провежда във Военна академия, Аула „Г. С. Раковски“ на 15-ти и 16-ти юли 2021 г.

Министерство на културата на Република България организира на 15 и 16 юли 2021 г. конференция, фокусирана върху възможностите за действия на национално ниво, произлизащи от инициативата на Европейската комисия European Commission „Новият европейски Баухаус“.

Темата е: „Новият европейски Баухаус – възможностите за действия на национално ниво“.

Конференцията има за цел да допринесе за повишаване на информираността относно „Новия европейски Баухаус“ в България и да насърчи дискусията между заинтересованите страни, като спомогне за оформянето на дългосрочна визия, конкретни действия и проекти на национално ниво и също така да насърчи участието на български представители в инициативи по линия на „Баухаус” на ниво ЕС.

Ролята на културата за изграждане на качествена и приобщаваща среда за живот и най-вече за устойчиво европейско бъдеще е от особено значение и „Новият европейски Баухаус” е инициативата, която я утвърждава. Симбиозата между културата, изкуството, технологиите, науката и архитектурата несъмнено ще доведе до иновативни решения, които отговарят на настоящите предизвикателства.

Хибридният формат на събитието ще позволи широк кръг участие от страна на държавни и европейски институции, местни власти, български и международни представители на културни организации, академичната общност и НПО сектора, архитекти, творци и интелектуалци. Програмата на двудневното събитие включва панелни дискусии, презентации и кръгли маси, както и възможност за диалог с публиката.

Програмата за конференцията може да се изтегли от тук: https://tinyurl.com/63avz5d3

Събитието ще се излъчва на живо в YouTube канала на Министерството на културата: https://tinyurl.com/yxbm6zwh

Повече за инициативата „Новият европейски Баухаус“: https://tinyurl.com/4jmwk6rx