Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти присъединени на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0006
Дата на публикуване08.06.2018 г.
НаименованиеДоставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти присъединени на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група
Вид на процедуратаПублично състезание на осн. чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти02.07.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите04.07.2018 г., 10.00 часа
МястоАкадемична зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Решение за промяна
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 и espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Договор-проект
Протокол № 1
Съобщение, публикувано на 18.07.2018 г.
Протокол № 2, публикувано на 24.07.2018 г.
Протокол № 3, публикувано на 24.07.2018 г.
Решение, публикувано на 24.07.2018 г.
Договор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 28.08.2018 г.
Допълнително споразумение, публикувано на 07.12.2018 г.
Допълнително споразумение, публикувано на 18.12.2019 г.
Обявление за приключен договор, публикувано на 26.10.2020 г.
Изтеглете документацията