Полк. о.з. доц. д-р Нелко Ненов изнесе доклад на тема „Победата при Одрин 1913 г. – триумф на българската артилерия“

На 13-ти март в зала 1 на Централния военен клуб се проведе Общо събрание на Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от резерва и запаса и честване на Празника на Ракетните войски и артилерията – 11-ти март.

По време на тържеството  полк. о.з. доц. д-р Нелко Ненов – доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, изнесе доклад на тема „Победата при Одрин 1913 г. – триумф на българската артилерия“.

Пълният текст на доклада може да намерите тук.