Погрешен и неуместен материал засягащ Военна академия „Г. С. Раковски“

В материал на Атлантически Съвет / Atlantic Council of Bulgaria, подписан от капитан I ранг о. з. Васил Данов, се среща посочената недомислица (оградена в червено):

Военна академия „Г. С. Раковски“ е съвременно висше училище с постоянно обновявани учебни програми и подмладяван преподавателски състав. Благодарение на тези два фактора, освен подобрената материална база и качеството на работната среда за нашите възпитаници, броят на обучаемите ни се удвои през последните три години, а наскоро беше значително увеличен и лимитът за студенти.

Затова, определяме като изключително погрешно и неуместно Военна академия „Г. С. Раковски“ да бъде обект, сочен с пръст от автора в подобен контекст, без аргументи, но и без да има причина.

Военна академия „Г. С. Раковски“ не е и няма да бъде гора за „лов на вещици“, тя е и ще остане благодатно поле за развитие на българските наука и образование!