Участие на Военна академия в научната конференция „Плевенски исторически четения“

На 11 и 12 ноември 2022 г. в гр. Плевен се проведе второто издание на научната конференция „Плевенски исторически четения“, организирана от Регионален исторически музей – Плевен и Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Приветствие към участниците отправиха д-р Володя Попов – директор на музея, Георг Спартански – кмет на Община Плевен и проф. д-р Пламен Митев – научен ръководител на конференцията. Тази година темата беше „Революции и еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на „прогреса“.

В двудневния форум активно участие взеха и млади учени от Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. С доклади се представиха:

  • доцент д-р Стоян Николов – „От черешовото топче до Одринската епопея. Еволюцията или революцията на българската артилерия“;
  • подп. гл. ас. д-р Калин Ранчев – „Българското военно участие в „Пражката пролет“;
  • гл. ас. д-р Атанаска Попова – „Историческа еволюция на конфликтите в Черно море“;
  • асистент д-р Боян Жеков – „Можеше ли революционната промяна на 9 септември 1944 г. да се случи в град Плевен? Обзор на най-важните извори“;
  • асистент Мария Неновска – „Някои аспекти на употребата на химически оръжия – исторически преглед и перспективи“.

Събитието завърши с дискусия, в която присъстващите разискваха въпроси, свързани с тематичните направления на конференцията. Всички доклади от конференцията ще бъдат издадени в самостоятелен сборник.