Национална научна конференция ,,Балканските войни (1912–1913 г.): героизъм и трагизъм“

Военна академия ,,Г. С. Раковски“ организира провеждането на Националната научна конференция ,,Балканските войни (1912-1913 г.): героизъм и трагизъм“ под патронажа на Министъра на отбраната на Република България. Тя е част от Плана на Националния инициативен комитет за честването на 110 години от Балканските войни (1912 – 1913 г.). От включените в програмата 45 научни доклада в хода на конференцията бяха представени 38.
Заместник-началникът по учебната и научната част на Академията полк. доц. д-р Димитър Ташков откри конференцията.
Приветствие от името на министъра на отбраната отправи заместник-министърът, генерал-лейтенант от запаса и бивш началник на Военна академия, Атанас Запрянов.
Началникът на Военна академия ,,Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев изнесе основния доклад на тема ,,Балканските войни и зараждането на българското военно академично образование“. В началото на доклада си той отбеляза, че: ,,В поуката от уроците на миналото е силата на мъдрите, а те черпят от опита на предците ни, за да не допуснат техните грешки при съграждането на бъдещето“.
Генерал-майор Тодор Дочев и професорите Тодор Петров, Трендафил Митев, Светлозар Елдъров и Веселин Янчев, които бяха докладчици в пленарната сесия, акцентираха върху важни и ключови теми относно Балканските войни като зараждането на военното академично образование, състава на воюващите, висшето командване, дейността на генерал Вазов и вътрешните функции на армията след Междусъюзническата война.
В хода на научните панели бяха разгледани и обсъдени множество аспекти от двете войни, които допринесоха също за научното познание за двете войни.
В научния панел ,,Военни действия“ доц. Станчо Станчев изнесе въвеждащия доклад, посветен на военната подготовка на висшето командване на Българската армия, а проф. Димитър Недялков акцентира на българското въздушно разузнаване. Нови сведения за пехотното въоръжение на воюващите армии представи д-р Александър Въчков, а Славчо Свиленов с доклада си засегна малко изследваната тема за трите военновременно образувани пехотни бригади с население от новоприсъединените земи, като дискусиите бяха ползотворни за участниците в панела.
В научния панел ,,Политика, дипломация и войните“ доц. Радослав Бонев засегна двете войни и геополитиката, представителят на МО Радослав Симеонов разкри важни моменти от румънската политика преди и в хода на войната, а темата за разузнаването от предходния панел бе доразвита от доц. Мирослав Мирчев относно българското военно разузнаване. Доц. Владимир Златарски от БАН разгледа политическата промяна от лятото на 1913 г. В докладите на други докладчици бе поставен акцент върху френската, американската и руската политика и дипломация през войните. В хода на двете дискусии бяха допълнени много детайли по представените доклади и осъществени нови научни контакти.
В научния панел ,,Човекът и войнатаׅ“, с две паралелни сесии, провеждани в зали 113 и 126 бяха представени разнообразни изследователски теми чрез научните доклади като науката и армията, различни събития от българската авиационна история, знамената, Константин Щъркелов, духовенството в армията, паметта за войната, спомените за нея, евреите в Българската армия, човека и войната и още много други. Дискусиите надградиха представените доклади с важни подробности, част от които ще бъдат включени и в текстовете, които предстои да бъдат подадени за публикуване до средата на септември 2023 г.
По време на Националната научна конференция ,,Балканските войни (1912-1913 г.): героизъм и трагизъм“ бяха изнесени важни и приносни научни доклади и се проведоха задълбочени научни дискусии, които допринесоха за обогатяване на знанията ни за Войните от 1912-1913 г.