Пилотен курс „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО (NATO Staff Officer Orientation Course)“ завърши във Военна академия „Г. С. Раковски“

Пилотен курс „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО (NATO Staff Officer Orientation Cource)“, на английски език , завърши във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Участие в курса взеха офицери, определени за заемане на длъжности в структурите на НАТО.

Удостоверенията на успешно завършилите курсисти връчи деканът на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник проф. д-р Георги Димoв.