Доставка на настолни компютри, многофункционални устройства, мултимедийни проектори и интерактивна дъска за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер8
Дата на публикуване18.01.2017
НаименованиеДоставка на настолни компютри, многофункционални устройства, мултимедийни проектори и интерактивна дъска за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратапо реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти27.01.2017 14:30
Лице за контактподполковник Димитър Димитров – тел. 02/9226546
ДокументацияОбява
Документация
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16
Приложение 17
Приложение 18
Приложение 19
Отговори на въпроси
Отговор на въпрос
Протокол
Договор за обособена позиция 1
Договор за обособена позиция 2
Договор за обособена позиция 3
Договор за обособена позиция 4
Приложения към договор за обособена позиция 1
Приложения към договор за обособена позиция 2
Приложения към договор за обособена позиция 3
Приложения към договор за обособена позиция 4
Изтеглете документацията