Представители на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) се срещнаха с потребители на кадри и студенти

В рамките на работната програма представителите на експертната група от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) се срещнаха с потребители на кадри и студенти от специалността „Психология в сигурността и отбраната” във Военна академия „Г. С. Раковски”.