Награждаване на цивилни служители във Военна академия „Г. С. Раковски“

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев награди цивилни служители за постигнати високи резултати на служебните задължения и отлично изпълнение на поставените задачи. Той приветства присъстващите и пожела на всички да бъдат горди, че са част от военната Алма матер, да съхранят за поколенията традициите и с оптимизъм да гледат към бъдещето.

Генерал-майор Дочев им пожела да работят със сърце, дух и желание, да бъдат искрени в работата си и да нямат неизпълнени задачи.