Наградени ученици посетиха Военната алма матер

Деветнадесет ученици, отличени в Националния ученически конкурс за есе „Наследник съм на…“, посветен на 110-ата годишнина от Балканските войни (1912 – 1913), бяха наградени на тържествена церемония в Министерството на отбраната.

Наградите им връчиха заместник-министрите на отбраната Атанас Запрянов и на образованието и науката Емилия Лазарова.

През 2022 г. Министерският съвет прие национален план със събития за отбелязване на бележитата годишнина в българската история и бе създаден Национален инициативен комитет.

Ученическият конкурс за есе „Наследник съм на…“ бе част от тази инициатива. Той бе организиран от Министерството на отбраната и Централното военно окръжие, съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България.

Участие взеха ученици от средните училища, разделени в две групи, според регламента: първа група от V – VII клас и втора група от VIII – XI клас. В конкурса участваха 135 ученически проекта.

От класираните на първо място в страната, бяха отличени 19 проекта: осем в първата възрастова група и 11 във втората, чиито автори бяха наградени на церемония в Министерстовото на отбраната.

Наградените получиха грамота от Националния инициативен комитет, книгата „Българските бойни знамена. За честта и славата на България“, а 19-те отличени получиха и книгата „Светът на българския войн“.

Техните есета ще бъдат публикувани в сборник, издаден от Съюза на ветераните от войните на България.
В края на церемонията, учениците и техните учители посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“, където с интерес разгледаха архитектурните забележителности, наситени с много събития от военната ни история, разказани увлекателно от историците на Военната алма матер.