Полковник проф. д-р Георги Георгиев с награда от министъра на отбраната

Със Заповед на министъра на отбраната Тодор Тагарев и по случай 145 години от създаването на Инженерните войски в Българската армия, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, високо чувство на отговорност и доказани професионални и личностни качества, бе награден с предметна награда сувенирен нож „Манлихер“ началникът на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ полк. проф. д-р Георги Георгиев.