Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/УКЕЕФ – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер9085688
Дата на публикуване15.02.2019 г.
НаименованиеКонсултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/УКЕЕФ – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратачл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти28.02.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите01.03.2019 г., 09:00 часа
МястоЗала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. 02/9226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Договор-проект
Протокол № 1, публикувано на 07.03.2019 г.
Протокол № 2, публикувано на 22.03.2019 г.
Договор
Изтеглете документацията