Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ПЩ – Строително- монтажни работи на ламаринен покрив на сграда „Щаб“ на Военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер9085687
Дата на публикуване15.02.2019 г.
НаименованиеКонсултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ПЩ – Строително- монтажни работи на ламаринен покрив на сграда „Щаб“ на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратачл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти26.02.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите27.02.2019 г., 09:00 часа
МястоЗала А1 на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. 02/9226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Договор-проект
Протокол № 1, публикувано на 07.03.2019 г.
Протокол № 2, публикувано на 22.03.2019 г.
Договор
Изтеглете документацията