Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски

НаименованиеОписание
Номер9085253
Дата на публикуване30.01.2019 г.
Наименование„Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратачл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти07.02.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите08.02.2019 г., 09:00 часа
МястоЗала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. 02/9226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Договор-проект
Протокол №1, публикувано на 12.02.2019 г.
Протокол №2, публикувано на 26.02.2019 г.
Договор, публикувано на 06.03.2019 г.
Техническо предложение, публикувано на 06.03.2019 г.
Ценово предложение, публикувано на 06.03.2019 г.
Изтеглете документацията