Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер9082561
Дата на публикуване30.10.2018 г.
Наименование„Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратачл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти08.11.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите09.11.2018 г., 08.30 часа
МястоБрифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. 02/9226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Договор-проект
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти, публикувано на 08.11.2018 г.
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти, публикувано на 08.11.2018 г.
Протокол № 1, публикувано на 16.11.2018 г.
Протокол № 2, публикувано на 28.11.2018 г.
Техническо предложение, публикувано на 07.12.2018 г.
Ценово предложение, публикувано на 07.12.2018 г.
Договор, публикувано на 07.12.2018 г.
Изтеглете документацията