Представители от Военна академия „Г. С. Раковски“ участват в учението „MUNTENIA 22“

В периода 28 март – 01април 2022 г. група преподаватели и слушатели в редовна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ участват в съвместно командно щабно учение “MUNTENIA-22“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ („CAROL I “ NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY, COMMAND AND STAFF FACULTY, LAND FORCES DEPARTMENT).

Двустранното сътрудничество в такъв формат стартира, след като през м. ноември 2016 г. е подписано споразумение за участие в ежегодни учения, на разменни начала, между двете институции. Първото такова учение се проведе през месец май 2017 г., като всяка следваща година една от страните е домакин. През годините е установена практика за създаване на съвместни българо-румънски щабове, в които работният език е английски. Слушателите от българската група са назначени на различни длъжности в щаба на механизирана бригада и активно участват във всички етапи на планирането на отбранителната операция.

По своя характер ученията са контролирани и обикновено са свързани с планиране на отбранителен бой от механизирана бригада (за румънските домакинства) и провеждане на съвместна многонационална операция по противодействие на тероризма (за българските домакинства). Контролираните учения се характеризират с налагане на ограничения (свързани със спазване на базови и приложни документи, стандарти, времеви и ресурсни лимити)  върху всички участници с принципното намерение да се предизвика конкретна реакция на обучемите от двете страни. Разнообразието в контрола се постига чрез предварително детайлно планирани събития на учението по специализациите от специалността и динамично влияние върху действията на обучаемите в хода на подготовката и провеждането на учението.