Магистърска програма „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Представяме специалност „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.