Moodle, самообучение за Преподаватели

Това е сайт за самообучение на Преподаватели, който е на английски език. За документация на български език и допълнителни разяснения, моля свържете се с администрацията на Департамента. В Департамента разполагаме с много допълнителни материали по въпроса. 

Моля, позиционирайте курсора на мишката върху линка по-долу и стартирайте прегледа.

https://docs.moodle.org/310/en/Teacher_quick_guide