Завърши модул „Логистика“

Специализанти успешно завършиха модула „Логистика“ от „Специализиран тактически курс за офицери“ като придобиха знания и умения в следните направления: организацията, управлението и планирането на  военната логистика и особеностите ѝ по функционални области; планирането и управлението на логистичното осигуряване на механизирания батальон в боя; особеностите в организацията на логистичното осигуряване при мирновременната дейност на формированията. 

В тържествена обстановка завършилите офицери и техните преподаватели бяха поздравени от декана на факултет „Командно-щабен“ полковник професор доктор Емил Енев. В своето приветствие той пожела на специализантите успешно да използват  придобитите знания и умения, които да им послужат за реализация в щабове на тактическо ниво, както и при бъдещото им кандидатстване във Военна академия „Г. С. Раковски“.