Професор д.н. инж. Митко Стойков

Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната


Информация за контакт

 • Служебен телефон: +359 292 26 671
 • Служебен факс: +359 292 26 671
 • Служебен имейл: mitkostoykov@mod.bg; mitkostoykov@rndc.bg

Образование, научни степени, квалификация

 • 1975 г. – Политехническа гимназия
 • 1979 г. – Магистърска степен, Национален военен университет
 • 1989 г. – Магистърска степен, Бронетанкова академия, Русия
 • 2001 г. – Управление на отбраната, Военноморско училище, САЩ
 • 2005 г. – Магистърска степен „Стратегическо управление на отбраната и въоръжените сили, Военна академия „Г. С. Раковски“
 • 2004 г. – ОНС „Доктор“, Област на висшето образование „Сигурност и отбрана“
 • 2010 г. – НС „Доктор на науките“, Област на висшето образование „Национална сигурност“
 • 2018 г. – Научна степен „Доктор на науките“ – „Социални, стопански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“
 • 2011 – Професор, „Национална сигурност“, Военна академия „Г. С. Раковски“

Кариерно развитие

 1. Заместник-командир на Танкова рота
 2. Заместник -командир на Танков батальон
 3. Заместник-командир по техническата част на Мотострелкови полк
 4. Заместник-командир по логистиката на Мотострелкови полк
 5. Началник на администрацията на Логистична бригада
 6. Началник на сектор за управление на информацията, МО
 7. Началник на сектор “Коалиции и кризи”, МО
 8. Държавен експерт, МО
 9. Началник на департамент, Център НАТО за борба с тероризма, Анкара, Турция
 10. Директор на Център на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия
 11. Професор “Военна академия „Г. С. Раковски“
 12. Директор Институт за перспективни изследвания за отбраната

Квалификационни курсове и специализации:

Повече от 40 курса и специализации включително: НАТО, ЕС, САЩ, Германия, Естония. Литва, Канада, Белгия, Холандия, Норвегия, Полша, Чехия, Португалия, Италия, Турция и др.

Публикации, научни интереси и управление на проекти

12 монографии, над 200 студии, статии, доклади и изследвания в областите: Управление на кризи и извънредни ситуации; Управление на системата за национална сигурност; Стратегическо управление на отбраната и въоръжените сили; Управление на трансформацията на системата за национална сигурност, отбраната и въоръжените сили; Тероризъм, антитероризъм, борба с тероризма; Институционална устойчивост и противодействие на хибридни заплахи; Управление на риска, Управление на информацията, Управление на знанията, Управление на промяната, Стратегическа комуникация, Футурология, Стратегически преглед на сигурността и отбраната, ръководство и участие в над 30 национални и съюзни научни проекта, сертификати за ръководство на единадесет проекта на НАТО.


Професионални езикови умения

 • Английски език – 100%
 • Руски език – 100%
 • Френски език – 70%