Mila-test

Изпити съгласно STANAG 6001 и ALCPT

График на изпитите по STANAG на френски езикГрафик на изпитите по STANAG на френски език

За Първо ниво изпита ще се проведе на 17.01.2022год.
За Второ ниво изпита ще се проведе на 18.01.2022год.
За Трето ниво изпита ще се проведе на 19.01.2022год.
Резервна дата за провеждане на изпита 20.01.2022год.

Банкова сметка на Военна академия при БНБ-ЦУ

  • IBANBG40 BNBG 9661 3100 1524 01
  • BIC BNBGBGSD

Такси за явяване на изпит STANAG :

Цялостен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 20лв

Частичен изпит за военнослужещи и цивилни служители: 10лв

Цялостен изпит за граждани извън системата на МО и БА: 200лв

Копие от документа за платената такса се прилага към рапорта (заявлението).

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Относно курсове: 02 92 26 642;

Учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 534;
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 587

Социални мрежи

Блог ДДОЕПК

Англиски език
Френски език
Руски език
Български език

Може да избирате между курс „Английски език – І, ІІ и III ниво“ или „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1, 2 и 3“.
Също така се предлагат и само по едно умение: „Английски език –Слушане- III и II ниво“, Английски език – Четене -III и II ниво, Английски език–Говорене – III и II ниво, Английски език –Писане – III и Писане – II ниво.
Тактически английски в мироподдържащи операции.
Оперативен авиационен английски език.
Курс по специализиран английски език за щабни офицери в многонационална среда – дистанционно обучение.
Английски език за щабни офицери и цивилни служители в многонационални операции (ESSO).

Френски език – I, ІІ и ІІI ниво
Специализиран курс по френски език
Курс по френски език за поддържане и развитие на ниво 1, 2 и 3
Курс по френски език – ниво А1 (начинаещи)
Курс по френски език – ниво А2 (малко напреднали)
Курс по френски език – ниво Б1.1 (средно напреднали)
Курс по френски език – ниво Б1.2 (напреднали)

Руски език – I ниво
Руски език – II ниво
Руски език – III ниво
Курс по руски език – ниво А1 (начинаещи)
Курс по руски език – ниво А2 (малко напреднали)
Курс по руски език – ниво Б1.1 (средно напреднали
Курс по руски език – ниво Б1.2 (напреднали)

Обучение по български език за чужденци

Системата на обучение е изключително адаптивна и е създадена така, че да удовлетворява нуждите на всеки отделен курсист.
Българският език е един от не толкова лесните за изучаване езици. Годините професионална работа в областта на военната терминология ни дават увереност, че сме открили най-добрият начин за обучение на чужденци. С гордост съобщаваме, че нивото на владеене на български на нашите обучаеми е завидно високо.