Две международни участия на катедра „Езиково обучение“ на 7 ноември 2022 г.

На 7.11.2022 г. представители на катедра „Езиково обучение“ участваха в две международни събития.
Доц. В. Георгиева и ст. преп. Сп. Къчева участваха в Международния форум за кирилицата „… И ний сме дали нещо на света“, който се организира по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова. Събитието се проведе в Националния дворец на културата с участието на езиковеди от България и чужбина, които изложиха свои доклади за появата на кирилицата, за нейното съхранение и утвърждаване. Те дискутираха ролята на България за създаването на славянската книжнина и култура. При откриването на форума Йотова подчерта, че още от далечни вpемена бългаpcкият език се изправя срещу древногръцки и латински, а днес е третият език в ЕС. Вече 12 века азбуката ни е нашият пазител. А в 21-ви век културната идентичност и самочувствие стават още по-важни в условията на глобалния, допълни вицепрезидентът. Участниците във форума бяха поздравени от президента, от патриарх Неофит и от министъра на културата.
Издателство „Educational center“ организира методически семинар за преподаватели по английски език на тема „Let’s get motivated“ с лектор Фло Фийст. В него се включиха ст. преп. Ю. Славчева и ст. преп. д-р Ж. Христов.