Участие в международна научна конференция “The Knowledge Based Organisation 2023”

Преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски“ взеха участие в 29-тата международна научна конференция “The Knowledge Based Organisation 2023″ в Land Forces Academy of Sibiu „Nicolae Balcescu” – град Сибиу, Румъния.

Доклади бяха изнесени в три от научните панели на конференцията във връзка с изпълнението на задачи по ННП „Сигурност и отбрана“.