Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

В периода 14 – 24 март 2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти, в който взеха участие 22-ма докторанти и кандидат-докторанти. Обучаемите се представиха успешно на проведения изпит, като всеки участник представи тема съгласно предварителното задание.

В тържествена обстановка, в комплекс „Царски зали“, заместник-началникът по учебната и научната част на Академията полковник доцент доктор Димитър Ташков връчи удостоверенията на завършилите курса.