Методически курс-семинар се проведе в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия

На 27.02.2023 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се проведе методически курс-семинар за запознаване на преподавателите по английски език от Военна академия „Г. С. Раковски“, висшите военни училища и инструкторите по английски език във военните формирования с дескрипторите на изпита за определяне на нивото на владеене на английски език по умения и нива съгласно стандартизационно споразумение STANAG 6001. Освен преподавателите от катедра „Езиково обучение“ и преподавателите от екипа STANAG, участваха 17 преподаватели от военните ВУЗ-ове и от поделения, в които се провежда обучение по английски език в курсове от инструктори, както и представители на Дирекция управление на човешките ресурси на Министерство на отбраната.

Колегите от екипа по сертифициране по английски език според STANAG 6001 изнесоха презентации за критериите за оценяване на четирите езикови умения и видовете задачи. С презентации участваха и представители от НВУ „В. Левски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, а старши преподавател Д. Въчева изнесе презентация за задачи за развиване на умението „говорене“ за второ ниво.