Ежегодна методическа среща, посветена на въпросите на обучението по английски език, организирана от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”

Ежегодната методическа среща, посветена на въпросите на обучението по английски език, организирана от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” се проведе в КК „Константин и Елена“ в периода 11-13 май.

В нея участваха представители на дирекцията – полковник Милен Илиев, г-жа Емилия Нешева и г-жа Стефка Атанасова.

Представителите на Военна академия „Г. С. Раковски“ бяха от департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”: доцент Валентина Георгиева – ръководител на катедра „Езиково обучение”, подполковник Ивайло Игнатов – началник на сектор „Квалификация”, старши преподавател Дора Касалийска от катедра „Езиково обучение”, старши преподаватели Диана Шопова и Димитрия Кирякова от екип „Сертифициране по английски език”.

Представителите на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” изнесоха презентации за проведеното обучение по английски език през 2020 година, резултатите от него, квалификационната и международна дейност на катедрата и екипа, резултатите от изпитните сесии по STANAG 6001.

Обсъдени бяха редица въпроси, свързани с предизвикателствата на провежданото в продължение на година онлайн обучение по английски език, проблеми при провеждането на изпита според STANAG 6001, възможностите за подобряване на цялостния процес на подбор, обучение и изпитване на специализанти в квалификационните курсове.

Направени бяха предложения, целящи подобряване на процеса на обучение по английски език в системата на висшето военно образование, които ще бъдат прецизирани в докладна записка до министъра на отбраната.