Мерки във Военна академия „Г. С. Раковски“ за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

След проведено обсъждане на актуалната ситуация през последните дни, с поредна Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов с № СИ29-РД02-210/16.03.2020 г. за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), се въвеждат следните мерки:
1. Учебният процес се организира и провежда дистанционно, посредством платформите BlackBoard (акредитирана от Националната агенция…) и Office 365
2. Деканите на факултети и ръководителите/началниците на катедри, сектори и секции поставят персонални задачи на преподавателския състав относно т.1. Те осъществяват контрол и отчет на резултатите, при не по-малко от 5 (пет) часа присъствие и активен трафик в платформите на ден – за всеки преподавател
3. Администраторите на платформите поддържат тяхното функциониране за осигуряване на дистанционното обучение, като прецизират необходимостта от високоскоростен интернет в съответните зали
4. За осигуряване на безопасни условия на труд, се въвежда временна организация (до 13.04.2020 г., или до отменяне на Извънредното положение) на работното време на щатния състав в две групи:
I-ва: от 08:00 до 13:00 часа
II-ра: от 13:00 до 17:00 часа
5. До 13.04.2020 г., или до отменяне на Извънредното положение, се освобождават от изпълнение на служебните си задължения на работното си място във ВА, както следва:
– Бременните и майките с деца до 10-годишна възраст
– Цивилните служители над 60-годишна възраст
– Лица с хронични заболявания с повишен здравословен риск: сърдечно-съдови, онкологични, респираторни, диабет и др. – по преценка на Началника на Медицинския пункт.
Всички изброени изпълняват задълженията си от къщи, като поддържат контакт с прекия си ръководител/началник
6. Забранява се явяването на работа на служители, на които е издаден болничен лист за поставяне под карантина
7. На дежурните длъжностни лица се раздават респиратори

Уважаеми служители, преподаватели, слушатели и студенти,
Бъдете здрави, помагайте на близките си вкъщи и използвайте свободното от присъствие във ВА време целенасочено!