Семинар за подготовка на Междуведомствената експертна група

На 26.03.2019 година от 09.00 ч.,  в аула „Раковски“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе семинар за методическо обучение на Междуведомствената експертна група за провеждане на стратегическия преглед на сигурността и отбраната.