Информация за работата на изнесения на КПП-Запад медицински пункт

Информация за работата на изнесения на КПП-Запад медицински пункт, съгласно нарочната заповед от вчера:
1. Усилена е охраната, снабдена с индивидуални средства за предпазване
2. Ползва се дезинфектант за ръце
3. Проверява се температурата на влизащите в района на ВА
4. Колегите със съмнения в здравния си статус да се обърнат към своя личен лекар и/или да вземат направление за преглед и лечение във ВМА
5. Препоръчваме стриктно спазване на указанията за поведение и лична хигиена, публикувани от МЗ и Националния оперативен щаб