Медалът на Военна академия „Г. С. Раковски“ за слушателите (студентите) абсолвенти с отличен успех

Уважаеми студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“!

Представяме наградния знак „Медал“, който се присъжда на слушателите (студентите) абсолвенти, постигнали отличен успех по време на следването си, след решение на Академичния съвет, по предложение на началника на отдел „Учебна дейност“.

Медалът се връчва от началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ на специална тържествена церемония по завършване на випуска.

Медалът „Първенец на випуска“ се връчва на слушател (студент) абсолвент с най-висок успех от първенците на специалности(специализации).

Наградният знак се присъжда отделно за слушателите и студентите.

Медалът „Първенец на випуска“ е с кръгла форма, изработен е от месинг и съдържа следните елементи и символи:

– Запазеният знак на ВА;

– Надпис „Първенец на випуска“;

– Свитък с печат и перо – символ на постигнати резултати;

– Венец – стилизирани лаврови клонки – символ на успех.

Статутът на наградния знак „Медал“ е утвърден с Решение на Академичния съвет с протокол и Заповед на началника на Военна академия от месец октомври 2021 година.